Over het Platform

Het Platform Houtrook en Gezondheid werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Hiervoor komen partijen en maatschappelijke organisaties met verschillende expertises samen, die inhoud geven aan oplossingen.

Deelnemende partijen:

Maatschappelijke organisaties

In Nederland worden veel burgers ongevraagd geconfronteerd met houtrook in hun leef- en werkomgeving. Naast het feit dat de rook stinkt, is het inademen hiervan schadelijk voor de gezondheid. Stichting HoutrookVrij vindt dat de overheid burgers moet beschermen tegen houtrook en dringt aan op landelijke regelgeving die de niet-stoker beschermt.

Ondernemers en Adviesbureaus

Anzion Advies – Carla Anzion Ik ben lid van het Platform als onafhankelijk milieudeskundige met het doel de stankoverlast en gezondheidsschade door houtrook te verminderen. Met mijn specialistische kennis van luchtverontreiniging en geur kan ik helpen het probleem te analyseren, in het juiste perspectief te plaatsen en oplossingsrichtingen te formuleren en als laatste stap meewerken aan het realiseren van oplossingen.
Ewout Dönszelmann – In mijn 30 jaar in het milieubeleid heeft leefomgevingskwaliteit een belangrijke rol gespeeld. In situaties waar buren overlast van elkaar ondervinden, zet ik mij als buurtbemiddelaar in om hen een oplossing te laten vinden. Bij houtrook en gezondheid komt dit samen, daarom heb ik met Carla Anzion de Toolkit geschreven. Momenteel ben ik voorzitter van het Platform.
Buro Blauw adviseert burgers en gemeenten bij overlast door houtkachels. Op basis van een locatiebezoek, berekeningen, metingen in de schoorsteen of in de omgeving wordt nagegaan of onaanvaardbare hinder is te verwachten. Ook kunnen mogelijk te treffen maatregelen geadviseerd worden.

Overheid

Gemeente Amersfoort
De afdeling VTH van de gemeente Utrecht ontvangt geregeld overlastmeldingen rond (hout)stoken door particulieren. Vanwege de beperkte mogelijkheden kunnen deze helaas niet naar tevredenheid worden opgelost. Wij zijn aangesloten bij dit Platform om bij extreme situaties een oplossing te bieden voor onze Utrechtse inwoners.
Gemeente Groningen Gemeente Groningen
Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen
GGD Amsterdam Gemeente Amsterdam
GGD Hollands Noorden zet zich in om gezondheidsschade door rook tegen te gaan.
GGD IJsselland GGD IJsselland
Als de ramen van de kinderkamer gesloten moeten worden of je longklachten erger worden door de houtrook van de buren, is er wel iets aan de hand. Voor iedereen een gezonde leefomgeving vraagt om een antwoord op de vraag hoe we prettig kunnen samenleven met elkaar.
OZHZ adviseert en ondersteunt de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen en creëren zo samen een gezonde, veilige en economische vitale leefomgeving voor inwoners in de regio.
Kenniscentrum InfoMil is het centrale informatiepunt voor wet- en regelgeving over de leefomgeving. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders.De organisaties in het Platform Houtrook en Gezondheid hebben samen veel kennis en ervaring. InfoMil helpt gemeenten door deze kennis te delen via haar website en helpdesk voor overheden .
Provincie Utrecht