Contact

Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft geen eigen mailadres.

Als u klachten, overlast of gezondheidsproblemen wilt melden, dan kunt u daarvoor terecht bij uw gemeente of GGD.  U kunt ook gebruik maken van de stookwijzer. Uw klacht wordt geregistreerd bij het RIVM en doorgestuurd naar de gemeente indien deze het Schone Lucht Akkoord heeft ondertekend of heeft aangegeven deze meldingen te willen ontvangen. Dit laatste kunt u navragen bij uw gemeente.

Bij andere vragen kunt u contact opnemen met een van de partijen van het Platform.