Resultaten

Het Platform publiceert via deze pagina haar adviezen, onderzoeken, reacties en activiteiten.

Voor overige actualiteiten en nieuwsberichten wordt doorverwezen naar de websites van de Platformdeelnemers. Deze berichten vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de partijen zelf en niet onder de verantwoordelijkheid van het Platform.


Platform Houtrook en Gezondheid opgeheven

11 mei 2021

Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft besloten zichzelf op te heffen. Het probleem van luchtverontreiniging en (onaanvaardbare) overlast is helaas nog helemaal niet opgelost, maar in het Schone Lucht Akkoord staan enkele acties waarmee het werk van het Platform hopelijk op een aantal punten op een succesvolle manier zal worden voortgezet. En dat is een goede zaak. Mede door de activiteiten van het Platform is het thema Houtrook op de publieke agenda gekomen en in het SLA opgenomen.

Brief aan de staatssecretaris


Speerpunten en acties Platform Houtrook en Gezondheid 2021 en verder

27 januari 2021

Overzicht activiteiten gerelateerd aan houtstook opgenomen in het Schone Lucht Akkoord waar het Platform mogelijk activiteiten op ontwikkelen kan. De Stuurgroep stelt voor de komende jaren gevraagd en ongevraagd adviezen te blijven geven aan alle mogelijke organisaties op basis van ontwikkelingen in Nederland.


Mogelijkheden om te monitoren bij de Uitvoeringsagenda SLA en de pilot “Houtstookarme wijk

12 januari 2021

Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft een aantal aandachtspunten en adviezen geformuleerd die van belang zijn in het kader van de monitoring.


Rapport monitoring gebruik voorlichtingsmateriaal door gemeenten

12 september 2020

Onderzoek naar het gebruik van het in 2019 nieuw ontwikkelde voorlichtingsmateriaal door de gemeenten.


Schone Lucht Akkoord (SLA) 

12 mei 2020

Reactie van het Platform op het Definitieve Schone Lucht Akkoord.


Houtstook en Coronacrisis 

28 maart 2020

Het Platform roept op om geen hout te stoken zolang er mensen thuis zitten vanwege de Coronacrisis.
De Staatssecretaris van I&M heeft gereageerd op deze oproep.


Aanpak van overlast en gezondheidsschade door houtrook 

13 maart 2018

Brieven met oplossingsrichtingen van het Platform Houtrook en Gezondheid zijn 8 maart 2018 verzonden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Directeur van het Interprovinciaal overleg, de Directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan de leden van het Platform Houtrook en gezondheid.

Reacties

De brieven met de reacties van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en van de VNG.