Actualiteiten

Het Platform publiceert via deze website bijvoorbeeld nieuwsberichten, aankondigingen en verslagen.

Voor overige actualiteiten en nieuwsberichten wordt doorverwezen naar de websites van de Platformdeelnemers. Deze berichten vallen onder de eigen verantwoordelijkheid van de partijen zelf en niet onder de verantwoordelijkheid van het Platform.

Mogelijkheden om te monitoren bij de Uitvoeringsagenda SLA en de pilot “Houtstookarme wijk”

12 januari 2021

Het Platform Houtrook en Gezondheid heeft een aantal aandachtspunten en adviezen geformuleerd die van belang zijn in het kader van de monitoring

Rapport monitoring gebruik voorlichtingsmateriaal door gemeenten

12 september 2020

Onderzoek naar het gebruik van het in 2019 nieuw ontwikkelde voorlichtingsmateriaal door de gemeenten.

Schone Lucht Akkoord (SLA) 

12 mei 2020

Reactie van het Platform op het Definitieve Schone Lucht Akkoord.

Houtstook en Coronacrisis 

28 maart 2020

Het Platform roept op om geen hout te stoken zolang er mensen thuis zitten vanwege de Coronacrisis.
De Staatssecretaris van I&M heeft gereageerd op deze oproep.

Aanpak van overlast en gezondheidsschade door houtrook 

13 maart 2018

Brieven met oplossingsrichtingen van het Platform Houtrook en Gezondheid zijn 8 maart 2018 verzonden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de Directeur van het Interprovinciaal overleg, de Directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en aan de leden van het Platform Houtrook en gezondheid.

Reacties

2 juni 2018

De brieven met de reacties van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en van de VNG.

Top 15 geprioriteerde oplossingsrichtingen vastgesteld

22 december 2017

In november 2017 is een top 15 geprioriteerde oplossingsrichtingen vastgesteld door de leden van het Platform. Op basis van vrijwilligheid hebben de leden verschillende groepen gevormd om de oplossingsrichtingen uit te werken. Een brief met daarin de uitwerking van de geprioriteerde oplossingsrichtingen en de toekomst van het Platform zal aan alle betrokken organisaties worden gestuurd. Deze brief met bijbehorend advies wordt eerste kwartaal 2018 verwacht.

Lopende Projecten

In de uitvoering van de toezeggingen van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat zijn drie projecten gestart. Het Platform begeleidt deze door het ministerie opdragen projecten, te gaat om:

Ontwikkeling van objectieve criteria voor hinder en/of gezondheidsschade door houtrook, door TNO.

TNO onderzoekt en test in dit project de mogelijkheden om op een eenvoudige manier, via het meten van bepaalde componenten in de houtrook, de hinder of gezondheidsschade vast te stellen.

In dit project zijn in het najaar van 2018 testen uitgevoerd. De resultaten zullen naar verwachting begin 2019 worden gepubliceerd.

Ontwikkeling van een Stookalert door KNMI en RIVM

KNMI en RIVM zijn door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om een stookalert te ontwikkelen. KNMI en RIVM hebben een Plan van Aanpak uitgewerkt voor het bepalen van criteria voor een stookalert, de wijze waarop het stookalert in de toekomst kan worden gecommuniceerd en waarin wordt voorzien in een of meer pilots. Naar verwachting zal het stookalert aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 getest kunnen worden.

Ondersteuning voor consumentenvoorlichting door Milieu Centraal

Milieu Centraal is gevraagd om de ondersteuning van voorlichting van consumenten over houtrook en gezondheid te ondersteunen. Deze ondersteuning vindt plaats door het ontwikkelen en gereed maken van een toolkit voor voorlichting door gemeenten en andere organisaties. Begin 2019 is de communicatiestrategie in ontwerp gereed en de toolkit zal naar verwachting begin mei 2019 gereed zijn.