Organisatie

Missie

Het Platform Houtrook en Gezondheid werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Hiervoor komen partijen en maatschappelijke organisaties met verschillende expertises samen, die inhoud geven aan oplossingen.

Organisatiestructuur

Het voorzitterschap van het platform wordt gedeeld door Carla Anzion en Marcel Rietberg. Zij zijn tevens lid van de stuurgroep. De stuurgroep bespreekt en monitort de voortgang van doelen en de uitwerking die door de deelnemende partijen van het platform zijn gesteld. De Resultaten  (adviezen, richtlijnen, ed) worden (on)gevraagd gedeeld met  relevante stakeholders zoals VNG en Ministerie I&W. 

Naast deelnemende partijen zijn er ook agendaleden. 

Agendaleden: Ministerie BZK, RIVM, VNG, Habitat Advocaten, TNO en Rijkswaterstaat Infomil.

Deelnemende partijen:

Maatschappelijke organisaties

In Nederland worden veel burgers ongevraagd geconfronteerd met houtrook in hun leef- en werkomgeving. Naast het feit dat de rook stinkt, is het inademen hiervan schadelijk voor de gezondheid. Stichting HoutrookVrij vindt dat de overheid burgers moet beschermen tegen houtrook en dringt aan op landelijke regelgeving die de niet-stoker beschermt.

Ondernemers en Adviesbureaus

Anzion Advies – Carla Anzion Ik ben lid van het Platform als onafhankelijk milieudeskundige met het doel de stankoverlast en gezondheidsschade door houtrook te verminderen. Met mijn specialistische kennis van luchtverontreiniging en geur kan ik helpen het probleem te analyseren, in het juiste perspectief te plaatsen en oplossingsrichtingen te formuleren en als laatste stap meewerken aan het realiseren van oplossingen.
Ewout Dönszelmann – In mijn 30 jaar in het milieubeleid heeft leefomgevingskwaliteit een belangrijke rol gespeeld. In situaties waar buren overlast van elkaar ondervinden, zet ik mij als buurtbemiddelaar in om hen een oplossing te laten vinden. Bij houtrook en gezondheid komt dit samen, daarom heb ik met Carla Anzion de Toolkit geschreven. 
Buro Blauw adviseert burgers en gemeenten bij overlast door houtkachels. Op basis van een locatiebezoek, berekeningen, metingen in de schoorsteen of in de omgeving wordt nagegaan of onaanvaardbare hinder is te verwachten. Ook kunnen mogelijk te treffen maatregelen geadviseerd worden.

Overheid

Gemeente Amersfoort
Gemeente Utrecht
Gemeente Groningen
Gemeente Nijmegen
GGD Amsterdam
GGD Hollands Noorden zet zich in om gezondheidsschade door rook tegen te gaan.
GGD IJsselland
GGD Noord- en Oost Gelderland
Als de ramen van de kinderkamer gesloten moeten worden of je longklachten erger worden door de houtrook van de buren, is er wel iets aan de hand. Voor iedereen een gezonde leefomgeving vraagt om een antwoord op de vraag hoe we prettig kunnen samenleven met elkaar.
OZHZ adviseert en ondersteunt de gemeenten en provincie bij het maken van verantwoorde keuzen en creëren zo samen een gezonde, veilige en economische vitale leefomgeving voor inwoners in de regio.
Provincie Utrecht
Warmopweg Zuid-Holland
Brandweer Amsterdam Amstelland