Over het Platform

Het Platform Houtrook en Gezondheid werkt aan oplossingen om overlast en gezondheidsschade als gevolg van het stoken van hout en andere vaste brandstoffen door particulieren, te voorkomen dan wel te verminderen. Hiervoor komen partijen en maatschappelijke organisaties met verschillende expertises samen die inhoud geven aan oplossingen.

Deelnemende partijen

Het Platform kent een brede vertegenwoordiging van partijen: