Informatie

Op deze pagina treft u informatie over houtrook en gezondheid. De informatie is alsvolgt ingedeeld:

Informatie van het Platform

Hier kunt u informatie over houtrook en gezondheid vinden, die gezamenlijk tot stand is gekomen binnen het Platform. Het Platform geeft aan welke deelnemende partijen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de informatie. Zo is het voor u duidelijk van wie de informatie afkomstig is. Het Platform heeft op dit moment nog geen documenten die gezamenlijk tot stand zijn gekomen.

Informatie van de deelnemende organisaties

Hier kunt u verwijzingen vindennaar informatie over houtrook en gezondheid afkomstig van de deelnemendepartijen zelf of van andere autoriteiten, zoals deWereldgezondheidsorganisatie. Op deze manier is het duidelijk van wie deinformatie afkomstig is en wie verantwoordelijk is voor de informatie. 

Ook is informatie te vinden opde eigen websites van de deelnemende partijen. Ga naar “Over het Platform” voor een overzicht van de partijen en hun contactgegevens. 

* Resolution Air Pollution and Health (WHO)
* Toolkit Houtstook doorparticulieren, hoe voorkom je overlast? (ConCEPD & Anzion)
*  Toolkit Houtrook en gezondheid (RIVM & GGD)