Home

Platform Houtrook en Gezondheid

Het stoken van hout in pelletkachels, houtkachels, inzethaarden en open haarden door particulieren leidt in Nederland tot veel luchtverontreiniging en (ernstige) overlast. In ongeveer 1 miljoen huishoudens staat een pelletkachel, houtkachel, inzethaard of open haard. Ze worden gebruikt voor het verwarmen van woningen als hoofdverwarming of als sfeerverwarming. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast opleveren in de vorm van gezondheidsschade, geurhinder en roetneerslag. Om gezondheidsschade en overlast door houtstook te voorkomen en/of te verminderen is met ondersteuning van de rijksoverheid het Platform Houtrook en Gezondheid in 2015 opgericht.

Het Platform Houtrook en Gezondheid is breed samengesteld uit vertegenwoordigers van partijen uit onder meer het veld van onderzoek, maatschappelijke organisatie, milieudeskundigen, gemeenten en GGD’en. Het Platform heeft een samenhangende serie oplossingsrichtingen geformuleerd op verzoek van de staatssecretaris en deze in een brief van 8 maart 2018 als advies uitgebracht.

De samenvatting van dit advies is als volgt:

    1. Ontmoedig het stoken van hout door voorlichting om de schadelijke effecten van houtrook meer bekend te maken.
    2. Verbied het stoken van hout bij ongunstige weersomstandigheden en in woonwijken.
    3. Ontwikkel een methode om onaanvaardbare overlast aan te kunnen pakken.
    4. Ontwikkel een systeem met eisen aan de gehele stookinstallatie, het installeren ervan, het gebruik door de stoker en controle tijdens de levensduur.

Het Platform Houtrook en Gezondheid denkt mee en adviseert over de maatregelen die in het Schone Lucht Akkoord van januari 2020 zijn opgenomen onder het thema Houtstook. En doet dit ook over de uitvoering van die maatregelen via de Uitvoeringsagenda SLA thema Houtstook  en het project “Pilot Houtstookarme wijk”